Henrik Svensson 070-3910844

Medlemmar

Just nu är vi 11 betalande medlemmar. Men fler är med och prövar på. Skall du vara med
i tävlingar måste du vara betalande medlem. Se under Avgifter.