Henrik Svensson 070-3910844

Avgifter

Orust  SK Avgifter

För juniorer ( upp till 25 år ) är avgiften 50 Kr/år och för seniorer är avgiften 300 Kr /år.